.

Pohybem myši můžete přiblížit nebo oddálit.

Indikátory

Náklonu: Umožňují kontrolovat špatnou manipulaci se zbožím. Indikátory se umisťují na zboží a je možné sledovat vychýlení či úplné naklonění přepravovaného předmětu. Čidla náklonu jsou odolné vůči vlhkosti či okolním teplotám. Jeho použití je velmi jednoduché a spolehlivé.

Vlhkosti: Slouží ke kontrole okolního prostředí na výrobky. Zjišťujeme díky nim skutečné hodnoty relativní vlhkosti.

Otřesu: Upozorňují na překročení maximálního dovoleného nárazu. Čidlo nárazu se okamžitě po otřesu nevratně zbarví. Jedná se o velmi spolehlivé zařízení, díky němuž můžeme odhalit špatnou manipulaci při převozu či uskladnění.

Mám zájem